• 61,415 Antrian
 • yogi

 • Katagori

 • Arsip

 • Tulisan Pinunjul

 • Random Ayat

 • Jadual Adzan

 • Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net SEO Stats powered by MyPagerank.Net
 • free counters

 • Métakeun

 • Tepak Pa Macan

Nyeri na tah didieu…

Bandung, oh Bandung…

bandung

Baheula Bandung dipikawanoh ku ngaran Kota Kembang jeung sajarahna Bandung Lautan Api. Tapi kumaha kaayaan kiwari ?  Bandung kakoncara ku sebutan lautan factory outlet (FO) jeung kota kuliner. Tiap ahir minggu, ratusan rebu kendaraan/tutumpakan  ngajugjug Kota(dayeuh) Bandung ngan sauukur keur ngasaan kuliner/rupa-rupa kadaharan dibarengan ku hawa nu karasana matak tiris kana awak. Balikna, maranehna mawa hasil balanjaan ti FO nu ngajajar di sabudereun peuseur dayeuh.

Hadirna para pelancong/turis ti domestik atawa ti luar nagri eta nambah heurin Bandung. Tangtu kaayaan jadi  macet unggal waktu. Teu ngan sauukur ahir minggu ampir unggal poe. Macet kiwari jadi kadaharan sapopoe, warga nu ancik di Bandung oge jadi rudet komo deui ditambah ku banjir nu datang dina usum na. Hujan ngan sababaraha jam wae, jalan-jalan di Bandung kakeueum.  Malahan, banjir oge jadi langganan di wewengkon dataran luhur  di Bandung bagian kaler(utara).

Kiwari Bandung lain jadi kota kembang atawa lautan api. Bandung jadi kota banjir. Korbanna  nepi ka puluhan rebu. Data ahir nu ditulis ku sababaraha bewara nyatet korban banjir utamana di Bandung selatan(kidul) geus nepi ka leuwih kana 40.000 kulawarga. Angka ieu terus nambah kulantaran usum hujan tacan rengse. Malahan aya wilayah nu unggal taun ngalaman kabanjiran. Taya solusi nu pasti keur  warga salian saran kudu direlokasi.

Kukituna kumaha carana nungkulan pasualan banjir ?, taya lian hayu sakabeh warga masarakat Jawa Barat hususna warga kota bandung urang ngabebenah lingkungannana kudu ‘’beberes’’ jeung ‘’beberesih’’ supaya teu jadi beban keur anak incu.

Kulantaran sakabeh ‘’bencana’’ ieu mangrupakeun akibat tina ‘’pengambil kebijakan sarta keptusan’’, nu mangrupakeun konci nu utama. Bandung baris ancur lamun dipimpin  ku pamimpin pulitik. Bandung kudu dipimpin ku pamimpin nu ngabogaan imajinasi ngawangun Bandung tanpa ngaleungitkeun kaarifan lokal. Pamimpin ieu engkena  baris nyadarkeun kaum intelektual keur babarengan  ngawangun Bandung. ‘’ Geus waktuna eureun nyalahkeun paripolah masarakat leutik minangka cukang lantaran banjir’’. enya kituu…!

”Leuweung Ruksak, Cai Beak, Manusa Balangsak…”

hutan dan air

Lalamunan

Kungsi kuring boga kahayang, ngalamun “hayang jadi Gupernur”. Utamana Gupernur  di tatar Sunda, di Banten atawa Jawa Barat. Tangtu ieu lalamunan teh pamohalan kahontal, ceuk babasan tea mah “ngajul bentang ku asiwung,” Mun dina basa Indonesia mah “Jauh api dari panggang.” Hartina, kahayang nu moal kadongkang alias kahayang nu moal kasorang.

Timbul tanda Tanya, “Ku naon atuh boga kahayang teh teu nalipak maneh sorangan?” Dina sawangan kuring aya hiji budaya Sunda atawa kultur nu maras-miris sieun leungit, hariwang sieun tinggal kalangkang. Sok bae mangga barandungan ku dulu-dulur anu mireueus kana basa Sunda!.

Nu matak kuring hayang jadi Gupernur teh, hayang ngamumule, mulasara basa Sunda sina lugina ayana. Hayang ngajak ka balarea hususna warga nu aya di tatar Sunda, salian basa nasional.
Tah kitu lalamunan sim kuring mah, hayang jadi Gupernur teh, hayang nyundakeun urang Sunda bisi kamalinaan mopohokeun warisan karuhun. Mangga geura ayeuna barandungan nu nyarios, teu sepuh teu anom jiga nu lingsem pami nyarios ku Basa Sunda teh. Aya sakalieun nyarios pabeulit undak-usukna ge. Upami teu ti ayeuna keneh dibebenah, diwanohkeun ieu bakal langkung reksak malihan leungit sama sakali.

Di lingkungan masarakat, sakola, para pendidik oge masih seueur keneh nu teu acan wanoh, kumaha ka muridna.? Malihan di UPI (IKIP) pami teu lepat aya keneh jurusan Basa Sunda, namung di daerah kurang minat nyandak jurusan Basa Sunda.
Ku kituna, hayu atuh urang mumule, urang riksa, urang jaga, Budaya Sunda hususna Basa Sunda, muga Ki Sunda teu katalangsara!.

Emh…Deudeuh teuing Ki Sunda. Muga anjeun tong tega, kabawa ku sakaba-kaba. Kula tetep rek mirosea satekah polah moal rek bahla. Tapi…..tapi? Na ngalaman atawa moal anak incu kaula, tetesan putra Sunda???

Cag…ah..!

KAMUS BAHASA DAN SENI BUDAYA SUNDA KUNO

KAMUS BAHASA DAN SENI BUDAYA SUNDA KUNO

  ABAD XI SAMPAI DENGAN XX MASEHI

ElisSuryaniNS

Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Jatinangor km. 21 Sumedang Jawa Barat, Indonesia

ABSTRAK. Penelitian ini mengungkapkan istilah tujuh aspek budaya Sunda yang diambil dari naskah dan prasasti Sunda yang meliputi sistem religi, teknologi, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, bahasa, dan kesenian yang kesemuanya terangkum dan disusun dalam sebuah Kamus Bahasa dan Seni Budaya Sunda Buhun Abad 11 sampai dengan 20 Masehi, yang lebih terperinci, lengkap, dan menyeluruh, yang  diharapkan dapat dipublikasikan agar dapat dikenali, dibaca, dipahami, dan disebarluaskan kepada masyarakat Sunda, karena kamus  semacam ini belum pernah ada yang menggarap dan menyusunnya secara mendetail dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan ‘produk baru’, dalam arti berbeda dari kamus sejenis lainnya yang telah digarap lebih dulu dan belum pernah  diterbitkan oleh pihak mana pun. Kamus ini bilingual. Bahasa sumbernya bahasa Sunda Kuno. Bahasa sasarannya bahasa Indonesia. Entri dan subentri diambil dari naskah Sunda (kuno) dan prasasti yang dibuat di Tatar Sunda sekitar abad ke XI s.d  XX  M. pada masa Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh sejak Prasasti Bantarmuncang (abad ke-11 Masehi) melalui Prasasti Kawali (abad ke-14 ) hingga Prasasti Batu Tulis  (abad ke- 16 M).  Bahan  naskah    terbuat dari lontar, saeh, nipah, daluang, dan kertas. Sumber data terdiri atas 20 buah naskah dan prasasti yang ditulis dengan aksara Sunda Kaganga, Cacarakan, Pegon, dan Latin. Bahasanya meliputi  Sunda Buhun, Cirebon, dan bahasa Sunda masa kini. Metode penelitian bersifat deskriptif. Kamus disusun berdasarkan kata-kata yang diambil dari naskah yang telah ditransliterasi filolog tanpa memperbaiki atau memperhatikan baku atau tidaknya kata-katanya dalam bahasa Sunda Kuno melalui tahapan, heuristik, seleksi, gradasi, dan presentasi. Keunikan kamus ini adalah data diambil dari naskah dan prasasti Sunda abad ke-11 s.d  20 Masehi,  yang  baik  bahasa  maupun  aksaranya   sudah   tidak  dikenali dan tidak dipahami lagi oleh masyarakat Sunda, hanya para ahli  yang masih menguasainya  dan   tidak  banyak  karena   masih  bisa  dihitung dengan jari yang lama kelamaan mereka akan semakin uzur seperti layaknya naskah-naskah dan prasasti Sunda yang akan semakin lapuk, hancur, dan akhirnya musnah ditelan zaman apabila kita sebagai generasi muda tidak berusaha melestarikan dan menggarapnya. Hasil penelitian ini sangat berguna bagi kelestarian bahasa, aksara, naskah, prasasti, seni, dan kebudayaan Sunda.

Upami Salira di Bandung, KBSKI, Kamus Bahasa Sunda Kuno Indonesia karya  ElisSuryani N. S. sareng Undang Ahmad Darsa, tiasa digaleuh di TB Gramedia Jl. Merdeka Bandung. Pangaosna Rp. 25 rebu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 100 other followers