• 59,166 Antrian
 • yogi

 • Katagori

 • Arsip

 • Tulisan Pinunjul

 • Random Ayat

 • Jadual Adzan

 • Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net SEO Stats powered by MyPagerank.Net
 • free counters

 • Métakeun

 • Tepak Pa Macan

Unduh Peta Jalur Mudik 1435H

14057905301851

INFO MUDIK 1435H – 2014M

logo

Romadhon 1435 H – 2014 M

Wilujeng ngalaksanakeun Ibadah Shaum 1435 H

kdmyndrw

2_183

Munggah & Nganteuran

Kabiasaan anu dilakasanakeun masarakat dina mapag  sasih siam, diantarana di golongan jelema  Sunda masih keneh aya  kabiasaan anu dipikawanoh nyaeta munggah jeung nganteuran.  Munggah mangrupa aktivitas masarakat sarta  kabiasaan mangsa katukang.  Tradisi anu has mapag ibadah saum dina ritual kaagamaan. Dina kabiasaan munggah, diantarana  ziarah ka astana/makam kolot atawa jelema anu dipakokolot. Di wewengkon Parahiangan tradisi kasebut disebut Nyekar,  atawa nadran di wewengkon Cirebon.
Tradisi nyekar atawa nadran mangrupa pangwujudan cara pikeun ngahormatan jelema anu geus maot sarta ngalanggengkeun hubungan batiniah antara jelema anu masih hirup kalayan roh atawa jiwa jelema anu geus maot. Jigana, tradisi nyekar ieu henteu waé lumaku di golongan urang Sunda, pikeun urang Jawa tradisi ieu geus lila maranéhanana wanoh, kawas kabiasaan ngadatangan astana/makam jelema suci, karuhun, sarta astana/makam para raja Jawa. Dina tradisi nyekar, astana/makam para wali mangrupa tempat anu penting pikeun ziarah minangka tempat anu dikaramatkeun. Loba jelema ti wewengkon di Jawa sarta luar Jawa contona, nyekar ka astana/makam Sunan Gunung Jati di Cirebon.

Kabiasaan séjén anu dipigawé urang Sunda nyanghareupan ibadah saum nyaéta beberesih, nyaéta beberesih diri anu dipigawé sajaba ngabersihkeun imah, halaman, jeung sajabana. Bebersih diri anu lumaku pikeun kabéh anggota kulawarga, nyaéta mandi, kaasup ngabersihkeun buuk , ceuk urang Sunda mah diangir.

Kabiasaan séjén anu lumrah dipigawé di golongan jelema sunda di Jawa Barat nyaéta tradisi rantangan, nyaéta silih kirim kadaharan kalayan ngagunakeun rantang. Rantang biasana dieusi sangu bodas kalayan sagala rupa rencang sangu. Kabiasaan silih kirim antara tatangga,  baraya anu ancik padeukeut. Di wewengkon Sumedang biasana disebut Silih Mawakeun, atawa bisa ogé disebut nganteuran. Biasana nganteuran dipigawé ku baraya anu ngora ka baraya anu leuwih kolot.

Di wewengkon Ciamis, Garut jeung Tasikmalaya aya kabiasaan “ngabedahkeun balong”, kabiasaan anu dipigawé sataun sakali dina mapag  ibadah saum. Di wewengkon Bandung, nganteuran antara tatangga sarta antara dulur sakampung, biasana mangrupa sangu uduk anu dipurulukan kalayan irisan goréng endog dadar sarta goréng bawang. Di wewengkon Sukabumi nganteuran mangrupa sangu bodas kalayan sambel goréng kentang sarta ati sarta ase nyaéta asakan bihun kalayan irisan cabé héjo. Di golongan kulawarga anu mampuh/beunghar nganteuran kalayan dengeun sanguna  anu leuwih mewah, antara lain mangrupa semur hayam atawa goréng hayam atawa pais hayam atawa daging rendang.

Tradisi munggah sarta nganteuran anu umum dipigawé di golongan jelema sunda, mangrupa tradisi ritual kaagamaan dina tradisi anu mibanda sipat islami.  Saprak mimiti asupna pangaruh ageman Islam di wewengkon nusantara dina mangsa katukang, di mana dialog Islam sarta budaya satempat masih terus lumangsung nepi ka ayeuna. Sagala rupa tradisi satempat éta saéstuna mangrupa ciri kesalehan sarta jati diri anu dina palaksanaanana tétéla sanggup ngaberdayakeun manusa pikeun nganjalin silaturahmi sarta negeskeun dirina minangka umat Isalm.

Ngabuburit

Ngabuburit, Jaman Baheula jeung Mangsa Kiwari

Sanggeus nungguan sabelas bulan lilana, urang papanggih deui jeung Rhamadan. Di bulan istimewa ieu urang diajak ngasah kaimanan sarta kesabaran kalayan ngosongkeun beuteung alias puasa. Loba hal anu bisa ku urang di pigawé pikeun ngeusianana. Tah, biasana dina jam anu pangaktipna di poé-poé puasa éta pasosoré nyanghareupan magrib,  Lamun ceuk Urang Sunda ngabuburit anu hartina nungguan burit atawa soré nyanghareupan peuting. Lamun nurutkeun kamus umum Basa Sunda susunan Tim LBSS, ngabuburit hartosna “ngalantung ngadagoan burit, biasana pasosore bulan puasa, ari datang deui geus wayah buka”. Pikeun ngeusian kagiatan ngabuburit ieu saban jelema boga pilihanana séwang-séwangan. Urang Sunda ngalakonan aktivitas ngabuburit ieu saprak jaman buhun? Tapi, pastina beda ayeuna mah  kagiatanana. Ngabuburit jaman baheula jeung mangsa kiwari  anu dipigawé sabenerna aya kemiripan ti sisi aktivitas dumasar kana perkembangan jaman.

Mapay Jalan vs Jalan-jlan di Mall : Ngabuburit jaman baheula sarua jeung jalan-jalan kamana wé..sakarépna, aya nu ngan mapay-mapay trotoar, ngajugjug alun-alun, nongkrong di Alun-alun bari nunggu waktu buka puasa nu sok ditandaan ku sora meriam, taman-taman kota atawa ngan saukur leumpang sakadaek, dimana manggih balong atawa walungan terus marandi. Kiwari, barudak ayeuna mah leuwih résép jalan-jalan ka mall tibatan jalan-jalan ngajugjug taman (keur mah taman-taman mangsa kiwari mah saeutik tur arang deuih). Nongkrong di Kafe atawa restoran nunggu buka puasa bari ngobrol ngaler ngidul,   istilahna mah buka bareng.

Kaulinan Tradisional vs Game Online : Congklak, gasing(pangal), tali karet, bebedilan tina dahan cau atawa egrang. Baheula kaulinan nu kitu nu dipikarésép ku barudak dina kaulinan sapopoé jeung keur ngabuburit di bulan puasa. Kiwari, tingali warnet-warnet atawa game centre, jaman kiwari jigana leuwih populer tibatan kaulinan tradisional. Baheula keur budak keneh kaulinan nu dipikaresep teh bebedilan. Tapi lamun jaman kiwari mah jigana game on-line leuwih dipikawanoh.

Bédil Lodong vs Pétasan : Lodong ieu kawas mériam, ngan dijieun tina awi dieusian minyak tanah atawa karbit tuluy disundut sorana tarik ngajelegur,  gumantung kana gede leutikna bahan awi nu dipakena. Jaman baheula lodong dipaenkeun keur ngabuburit atawa rengse saur. Kiwari, jigana geus jarang manggihan lodong geus diganti ku pepetasan (sanajan dilarang oge, tetep we aya boh nu ngajual atawa nu meuli).

Di luar imah vs Di jero imah : Ngabuburit biasana mangrupa kagiatan di luar rohangan atawa di luar imah. Bédug magrib ditungguan bari ngalakukeun kagiatan di luar imah.  Kiwari, kagiatan keur ngabuburit aya nu leuwih trend nyaeta on-line di internet. Loba nu bisa dilakukeun di internet, browsing, blogging, chating jeung sajabana.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 98 other followers