• 79,066 Antrian
 • yogi

 • Katagori

 • Arsip

 • Tulisan Pinunjul

 • Random Ayat

 • Jadual Adzan

 • Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net SEO Stats powered by MyPagerank.Net
 • free counters

 • Tepak Pa Macan

 • Métakeun

 • Advertisements

Koropak


Mieling Basa Indung

Dinten Senen,  21 Pebruari 2011 urang sarerea mieling basa indung sadunya. Basa indung urang Sunda the nyaeta basa sunda. Urang salaku urang Sunda wajib miara jeung ngamumule basa Sunda, hususna di lingkungan kulawarga jeung umumna di lingkungan bumi tatar pasundan.

Numutkeun hasil ahli panalitian basa di dunya, aya kurang leuwih 6.000 basa. Dina ahir abad ieu nu bakal nyesa kira-kira satengahna. Artina, tilu puluh basa bakal parna dina sataunna, kaasup basa Sunda sabab teu saeutik urang Sunda henteu madulikeun nyarios basa Sunda (Majalah “Cupumanik” No. 11 dicutat ku Kang Ajip Rosidi).

Basa Sunda teh mangrupikeun basa indung urang Sunda, rek kusaha deui ngamumule basa Sunda teh salian ku urang Sunda. Urang ulah era nyarios basa Sunda. Ayeuna loba pisan kulawarga Sunda turunan-turunan urang geus teu ngawariskeun basa jeung budaya Sunda ka anak jeung incu-incuna! Mun ku urang dilenyepan, barudak ayeuna teu tiasa nyarios basa Sunda  ulah nyalahkeun budak. Urang kudu ngoreksi diri geus nepi di mana urang teh ngamumule basa indung (Sunda?).

Saleresna, sanes teu kenging ngagunakeun basa deungeun (basa asing), tapi urang teh hirup hususna di bumi tatar pasundan jeung umumna hirup di bumu Nagara Kasatuan Republik Indonesia. Contona teu saeutik tulisan-tulisan boh dina media cetak atawa media elektronik jeung sajabana nu make basa deungeun. Tapi saestuna ku kamajuan jaman nu gancang robah ieu, urang teh ulah tinggaleun kudu bisa ngagunakeun (ngucap jeung nulis) basa deungeun nagara lain. Malahan urang kudu leuwih wijak yen ulah ngapilainkeun basa jeung budaya Sunda jeung ulah ngagulkeun basa deungeun tapi kudu saimbang jeung basa indung (hususna basa Sunda umumna basa Indonesia).

Alhamdulillah salah sahiji pamarentah, nyaeta Kabupaten Bandung nu ibukotana di wewengkon Soreang, yen Bupati waktu harita, Kang H. Obar Sobarna ngawajibkeun ka tiap instansi/dinas jeung sakola-sakolana ngagunakeun make basa Sunda dina poe Juma’ah (“Pikiran Rakyat”, 24 April 2010). Mudah-mudahan diteraskeun ku Bupati Bandung periode nu ayeuna, Kang H. Dadang M. Naser jeung mudah-mudahan ieu teh tiasa dijadikeun conto ku pamarentah daerah lianna nu aya di lingkungan tatar pasundan. Amien…

Mungkas carita yen urang dina mieling basa indung sadunya taun 2011 ulah ngan saukur slogan tapi urang sarerea disadarkeun sina hudang. Buktikeun yen pentingna ngamumule basa Sunda jeung budayana, margi rek kusaha deui mun henteu ku urang!

Hatur ucap simkuring neda sihapunten samudaya kalepatan saupami dina seratan ieu ngaraheutkeun manah saderek sadayana.

Ruswaya, S. Hut.

Jln. Raya Tanjungsari KM. 22 Tanjungsari, Sumedang Telp. 0852 334 30

Dicutat tina rohangan Surat Pembaca Pikiran Rakyat, Senin (kliwon) 21 Februari 2011.

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Bade ngiring belasungkawa ka dulur-dulur urang nu kamusibahan kamari ieu, nya eta lini nu peuseurna di Tasikmalaya. Tangtos musibah nu tumiba ka urang, masing janten eunteung sareng pangriksa urang sadaya ka Gusti Alloh SWT. Atuh, ka kulawarga nu katibaan musibah, boh anu aya di Tasik, Garut, Cianjur jeung sajabana, mugia bae dipasihan kasabaran sinareng katawekalan. Insya Alloh, sabab dijero cocobi nu dilungsurkeun teh saestuna aya maksad nu langkung hade nu mibanda hikmah, hususna ka aranjeuna nu kamusibahan. 

Eta teh hakekatna mah panggeuing Alloh SWT dina sasih puasa taun ayeuna, supados urang langkung caket sareng Gusti. Numawi ktu, Insya Alloh baris aya hikmah nu baris tiasa dipetik di satukangeun eta musibah. Sakali deui, mugia wae sing aya dina kasabaran, katawekalan, sareng hidayah Gusti Nu Mahasuci. Atuh kanggo urang sadaya nu aya di tatar Sunda, hayu urang ngiring ngabantos sakammpuan urang masing-masing, minimalna ku do’a. Mugia bumi alam, hususna bumi alam Indonesia ditebihkeun tina balai.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Kartu Sehat Keur Si Miskin.

Parantos ari terang mah, pamarentah maparin kawijakan dina widang kasehatan masarakat ku jalan ngaluarkeun KS (Kartu Sehat). Dina Koran-koran dipidangkeun matak bungah rayat leutik. Nanging dugi ka ayeuna rayat leutik di lembur sisi, jalma nu pangmalaratna oge diarantep we, teu aya nu nuyun atanapi maparin pituduh yen ayeuna mah aya Kartu Sehat kanggo Si Miskin, berobat perawatan sareng sajabina teu kedah mayar.

Di lembur sanes oge aya keneh nu teu acan terangeun. Kedahna mah aya sosialisasi atuh, beware ka rayat yen aya KS, ulah caricing bae RT-RW, Kelurahan sareng sajabina the, da Si miskin mah tara maraca Koran sareng lalajo telepisi.

Teras atuh pihak Rumah Sakit  kedah enya-enya ngalayananana da ku pamarentah oge panginten moal dienol. Obat-obatan  piraku henteu diupayakeun sacekapna. Nyanggem kitu soteh sok rajeun pihak rumah sakit  kirang someah ari ngalayanan kartu askes.

Malah aya nu kukulutus, sok hararese urusan jeung Pemda mah pokna the, na leres kitu ?. Ulah kitu atuh Pemda !. Supados pelayanan sae, kedah sapertos Telkom, crungcreng teu hese. Ngalayanan pasen telkom mah mani dagdagdegdeg. Sim kuring pribadi mah teu Askes teu Telkom, sagemblengna suwasta, waktos pun lanceuk titirah di rumah sakit pamarentah tilu sasih langkung, ampir saratus juta, seep kebon bako sareng ingon-ingon !

Kitu saurna teh, ceuk nu ngaraos….

Hj. Salsih – Gunung Batu Cimahi.

 

Miharep Pamarentah Paduli Ka “Jalma Leutik”

Emut Keneh Panginten, ka pasualan Prita Mulyasari.? Pasualan eta mangrupakeun kaperihatinan panegak hukum, Komo deui ieu pasualan diri pribadi jeung substansina ngan saukur kualitas palayana di rumah sakit. Leupas ti eta saha nu salah, lengkah serang balik ti manajemen RS Omni mani asa egois tur gede hulu.

Singketna mah , pihak manajemen RS Omni tingal ngaepaluasi kana parobahan kualitas palayanan, lain sabalikna ngajadikeun kapentingan husus nu ngarugikeun keur korban. Mudah-mudahan we pamarentah merhatikeun sarta paduli ka jalma leutik kana kaabsahan panegakan hukum nu jujur tur adil. Balukarna  ka hareup, kumaha gambaran di mata nagara lian ngeunaan hak asasi manusa.

Ka Ibu Prita, sing sabar tur gede hate, masih keneh aya nu paling adil, nyaeta kaadilan Gusti nu maha kawasa…

Sim kuring ngarojom kana tulisan Bapa Undang Suryadi M. ti Perum BTN Linggajaya No. 1 Rt 01 RW 05 Mekar-Galih Jatinangor-Sumedang. Dina tulisan Surat Pembaca Pikiran Rakyat (jum’at 19 Juni 2009).

 

Urang Sunda nu hayang jadi menteri

Pilpres lekasan, tinggal saha wae nu dipercaya ku Presiden nu kapilih jadi Menteri. Cenah urang sunda geus ngantongan 10 pikeun calon menteri. Ngan sanggeus maca dina PR, 10 urang Sunda nu layak jadi Menteri teh, aya oge patarosan. Naha kumaha ukurannana ? Naha rektor Unpad Prof. Dr. Ganjar Kurnia teu kaasup tokoh sunda. Padahal anjeuna mah digedekeun ku budaya Sunda.

Balik deui kana urusan menteri, kade sing hati-hati. Sabab teu kaop salah saeutik oge bakal dijagragkeun ka pangberokan. Mangga diemutan sing pilih kader Sunda nu beresih. Sakitu sanes waktu disambung deui..

Diki, Rancasari – Bandung

Advertisements

5 Balesan

 1. bingung mikirana kudu kumaha atuh ari rayat letik … kaered dei kaered dei …

 2. Pajeg Pajeg jeung Pajeg

  Pikeun warganagara anu hayang kasebut warga hade tantuna mayar pajeg ngarupakeun kawajiban, naon bae nu kudu dipajegan ? Sakabeh aspek kahirupan kudu dipajegan, ti sabudeureun diri nepika ingon-ingon tutumpakan jsb kabeh make pajeg. Ngan hanjakal teu babari mayar pajeg teh, lamun urang rek mayar pajeg kandaraan, salian ti surat-surat kudu kumplit teh bet kudu make KTP nu boga bari asli ditambah ku kasulitan sejena nepika pajeg anu ku urang dibayar jadi nambahan lain lima atawa sapuluh rebu ngaratus malahmah. Kitu deui mayar pajeg sejena teu aneh mun mareuhan sabab cenah pajeg diuurang mah dipungut manual alias ku jelema anu salilana butuh duit leuwih jeung sesa,
  Tah atuh dina ieu seratan saupamina pamarentah bade ngaronjatkeun panarimaan nagara tina pajeg, cing sing babari sing murah atuh teu murah oge ulah-ulah nambahan sareng eta deuih ulah seueur teuing nu nyabakna bilih jadi ngandelan
  Sakitu bae, langkung saur bahe carek hapunten anu kasuhun

  • Akur kang ded jeung pamikiran kuring, heu..euh mun dipikir-pikir teu saeutik hasil pajeg teh nya, di nagari urang mah sagala dipajeg, jigana engke mah hitut ge keuna ku pajeg.
   Tah ari hasil tina pajeg teh keur naon wae nya…???
   lamun jalan raruksak dimana-mana eta ngomean jalan tina pajeg atawa tina naon waragadna….terus lamun PJU parareum ngomean nana make duit tina pajeg atawa aya anggarannana…
   Kuring boga motor butut taun jadul ceuk basa ayeuna mah, tapi tara elat bayar pajak. eta hasil PKB pajak kendaraan bermotor keur naon jeung kamana jigna..??.. kuring jalma bodo teu ngarti….!!! masalah pajeg tapi sadar kana kawajiban mayar pajeg…!
   WAYAH KIEU…TEU MAYAR PAJEG…! NAON CEUNAH CEUK DUNYAAAA…….! Teuing…atu..h..!!!!

 3. Haturan Ibu Hana R
  Wilujeng Ngalaksanakeun ibadah shaum, mudah-mudahan ibu salawasna dipaparin kasehatan.
  Punten Bu.. abdi Andy Gumilang tea, teu acan kabujeng ngin warta deui, magi nembe sehat deu, kantor udur tea.
  andygumilang@yahoo.co.id

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: