• 78,223 Antrian
 • yogi

 • Katagori

 • Arsip

 • Tulisan Pinunjul

 • Random Ayat

 • Jadual Adzan

 • Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net SEO Stats powered by MyPagerank.Net
 • free counters

 • Tepak Pa Macan

 • Métakeun

 • Advertisements

(Si)Sindiran Keur Caleg


Sabtu, 11 April 2009

Ku:  Sukron Abdilah Mun

 

urang rek ka babatan
kade ulah make taksi
mun urang boga jabatan
kade ulah sok korupsi. 

Aya talatah anu dicoba ditepikeun masarakat Sunda ka maranéhanana anu dina 9 April 2009 nu ngarebutkeun korsi jabatan. Sisindiran anu kuring kutip kasebut pohara pas mun diregepkeun pikeun ngingetkeun calon anggota legislatif ti Tatar Sunda ambéh henteu ngamangpaatkeun jabatan demi kapentingan sorangan sarta jabatan.

Talatah inti sisindiran éta téh, sabot urang Sunda ngabogaan jabatan, ulah saterusna ngagem paham aji meungpeung. Meungpeung ngabogaan jabatan, calikong ogé dilegalkan. Sajaba ngakritisi laku-lampah bejad, sisindiran kasebut ogé ngandung edukasi atawa piwuruk pikeun masarakat Sunda anu geus jadi pajabat sarta masih jadi calon pajabat. Kalayan sisindiran, rahayat Sunda disadarkeun, sakapeung basa kalungguhan bisa ngabalukarkeun hiji jalma ngalakonan calikong. Alatan éta, ati-ati sarta mawas diri mangrupa kawajiban.

Ngaliwatan sisindiran sabenerna urang Sunda mecakan ngiritik laku-lampah pajabat anu mindeng poho diri ku kituna loba anu korup. Sisindiran asalna ti kecap sindir, anu hartosna omongan anu henteu langsung ditujukeun ka jelema anu dimaksud. Minangka salah sahiji wangun sastra lila, dina sisindiran aya kritisisme, kedalan ngamojokkeun sarta nyindiran hiji jalma sacara lemes kalayan malapah gedang kecap-kecap estetis pinuh harti (paparikan sarta sampiran). Sunda antikorupsi

Ka pulitisi Sunda, kaberesihan laku mangrupa keniscayaan minangka sarat jadi saurang pajabat. Manéhna wajib ngajalankeun amanat anu dibikeun rahayat ambéh kapercayaan henteu ditukeur kalayan pangkhianatan. Calikong sarta goréngna pangladén umum henteu sakuduna dipigawé pajabat alatan démokrasi ngajadikeun rahayat minangka tujuan leumpangna kikiping pamaréntahan. Lamun manéhna geus kapilih jadi wawakil rahayat, duit rahayat ulah dicokot ku cara korup alatan hal éta ngarugikeun rahayat anu milihna.

Dina falsafah hirup urang Sunda, sabot baris nyokot hiji hal, hiji jalma kudu amit leuwih tiheula. Alatan éta, di wewengkon lembur masih bisa kadéngé pepatah amit memeh mipit. Talatah moral pepatah ieu kudu dicamkeun para pajabat. Sabab, di dunya kepolitikan sagalana bisa dihalalkan lamun henteu dibiruyungan kalayan étika moral dina ngemban jabatan.

Dina obrolan masarakat Sunda urang kungsi ngadéngé istilah sindir-sampir, nyaéta kritikan ngeusi hal-hal anu ngait kaleuwihan, kakurangan, sarta kabobrokan laku-lampah jelema anu dikritisi. Kuring ngaharepkeun anggota legislatif ti golongan Sunda ngajadikeun sisindiran minangka bahan renungan ambéh henteu katohyan dina laku-lampah korup.

Sabot sisindiran anu ganjurkeun atawa ngawajibkeun pajabat urang Sunda henteu calikong éta kuring rekam jeung pakakas ponsel, kuring nanya ka diri sorangan. Mungkinkah saban pajabat engké bisa ngajadikeun sisindiran éta minangka panginget sabot baris nandatanganan proyék anu henteu prorakyat? Kuring miharep bisa. Mengkritisi…..

Sajaba kreasi kultural, sisindiran ogé mangrupa média pikeun mengkritisi kawijakan diskriminatif pamaréntah anu keur ngawasa. Dina hal ieu sisindiran acap kali diciptakeun urang Sunda alatan ku teu panujuna luhur diskriminasi anu dipigawé pamaréntah kawas dina mangsa pangjajahan Jepang. Sabab, dina mangsa pangjajahan bangsa Nippon ieu, cenah, loba lumangsung eksploitasi ka rahayat Nusantara, teu terkecuali masarakat Sunda.

Kritisisme minangka ketidakpuasan ka kinerja pangjajah, hususna Jepang, bisa dibaca dina sisindiran ieu, Sapanjang jalan Cirebon/moal weleh diaspalan/sapanjang dijajah Nippon/moal weleh tatambalan. Conto séjén, Cau raja cau ambon/cau lampung cau batu/boga raja urang Nippon/urang kampong henteu nyatu. Sabot caleg jadi anggota legislatif, kuring pikir henteu pantes lamun manéhna ngamangpaatkeun jabatanna pikeun ngeruk kakayaan diri sorangan alatan manéhna lain pangjajah. Licik kirana lamun jabatan dijadikeun batu loncatan pikeun mikaya diri sarta jumplukan/kelompok.

Meureun caleg anu ka pilih dina Pemilu 2009 kudu ngaregepkeun sisindiran katut, Miyoto okaino/sora akete/bareto loba kejo/ayeuna hese beleke. Sisindiran ieu téh kritikan urang Sunda ka kawijakan diskriminatif Jepang sabot ngajajah Indonésia. Sanajan ditujukeun ka urang Jepang anu ngajajah nagari urang, henteu salah lamun caleg anu baris jadi pajabat ngarenungkeun talatahna.

Sisindiran Sunda ngabogaan talatah étika moral pikeun milampah bersih ti laku jahat sarta korup minangka substansi ti falsafah hirup Ki Sunda. Sabot jadi pajabat, manéhna henteu kaci ngalakonan tindakan korup alatan baris ngabalukarkeun rahayat katimpa krisis hirup (hese beleke). Sisindiran éta mugia bisa menyindir caleg anu nyacalonkeun diri dina pamilu warsih ieu pikeun bebenah niatna anu henteu alus, nyaéta ngabeungharkeun diri sorangan sarta jumplukan/kelompok.

Akhirulkalam, wening ati ti niat anu henteu alus nyaéta kahayang sarta harepan Ki Sunda pikeun barudakna anu kabetot jadi pajabat. Meureun sisindiran dina mimiti tulisan ieu perlu dikutip balik pikeun ngokohkeun tekad sarta niat. Mun urang rek ka babatan/kade ulah make taksi/mun urang boga kalungguhan/kade kalakuan sok calikong. SUKRON ABDILAH Pegiat Studi Ageman sarta Kaarifan Lokal Sunda.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: