• 79,737 Antrian
 • yogi

 • Katagori

 • Arsip

 • Tulisan Pinunjul

 • Random Ayat

 • Jadual Adzan

 • Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net SEO Stats powered by MyPagerank.Net
 • free counters

 • Tepak Pa Macan

 • Métakeun

 • Advertisements

Gengsi Ngomong Sunda


Gengsi Ngomong Sunda

Ku Riang Nurullah Akbar

Jaman kiwari, loba pisan jalma nu “gengsi” ngomong ku basa Sunda. Ahirna leuwih milih ngomong ku basa Indonesia. Tapi hanjakalna teh balelol deuih, lantaran tetep basa Indonesiana pacampur jeung basa Sunda. Malah cenah di sabagian wewengkon mah basa Sunda teh geus mimiti ditinggalkeun pisan. Padahal ceuk pamanggih kuring, hirup di wewengkon Priangan bari teu ngomong basa Sunda teh ibarat angeun teu diuyahan, asa teu jejeg nyebut urang Sundana oge. 

Ku sabab kitu, basa Sunda kudu dimumule jeung dipiara sangkan ulah nepi ka musna. Komo nepi ka ukur dianggap warisan tradisi mah, anu pamustunganana basa Sunda ukur jadi rarangken musieum. Sakapeung kuring sok teu ngarti, naha kaayeunakeun loba urang Sunda anu ngarasa gengsi lamun kudu ngomong ku basa Sunda ? Padahal ceuk para ahli, basa Sunda teh kaasup salah sahiji basa anu beunghar ku kosa kata, tina sakecap teh bisa nepi ka jadi sababaraha kecap.Upama bae tina kecap anu nuduhkeun obahna panon, aya ngareret, ngarindat, ngiceup, meledeng, meureundeuy, mureleng, buncelik, ngadilak jeung sajabana.

Jaman ayeuna, abad duapuluh hiji ieu, dina pandangan salah saurang  tokoh jeung seniman Sunda, Pa Nano S, basa Sunda teh geus dianggap basa kelas tilu. Kahiji, basa asing, utamana basa Inggris. Kadua, basa Nasional, basa Indonesia. Katilu, kakara basa Sunda. Karunya nya…basa Sunda!.

Loba bukti anu nuduhkeun yen kalobaan urang Sunda ngarasa gengsi ngomong ku basa indungna sorangan. Dina kahirupan sapopoe, contona tukang dagang dina natawarkeun daganganana teh leuwih milih ngagunakeun basa Indonesia tibatan basa Sunda. Alesanana kliseu pisan, ceunah bisi nu meulina loba nu teu ngartieun. Padahal manehna dagang teh di lingkungan Urang Sunda. Atuh sabalikna anu barangbeulina deuih, remen kadenge ku kuring dina nawar barang anu rek dibeulina teh sok make bas Indonesia, deuih. Asa aneh nya, nu dagangna urang Sunda, nu meulina urang Sunda, cicing di daerah Priangan…tapi bet ngarasa gengsi ngomong ku basa Sunda.

Ceuk Ayip Rosidi dina bukuna “Masa Depan Bahasa Daerah : Kasus Sejarah dan Budaya Sunda” kaunggel yen urang Sunda teh geus teu boga kareueus kana basa indungna sorangan, sabab cenah basa Sunda teh teu penting. Hiji-hijina tarekah sangkan urang Sunda bisa ngarasa reueus jeung nganggap basa Sunda penting, urang Sunda kudu boga “prestasi” pinunjul dina sagala widang kahirupan.

Hayu atuh, prung ah! Urang piara basa Sunda. Lamun teu ku urang, rek ku saha deui?

(Nu nulis, murid kelas 8-C SMPN 1 Sumedang) dina Mangle N0. 2245 kolom rumaja 

Aos oge dina :
 https://kurawa06.wordpress.com/2009/10/28/bet-leuwih-reueus-jeung-basa-deungeun/
https://kurawa06.wordpress.com/2009/07/22/saha-paduli/
Advertisements

11 Balesan

 1. da muhun pisan eta teh mang ,maenya nembe opat tahun linggih di yogya tos teu tiasa basa sunda etateh sabat dalit pisan aduh urang tasik deui cik atuh urang sunda hayu urang mumule basa urang teh bade kusaha deui upami sanes ku urang sadaya

  • rupina sadidinten tara ngangge basa sunda utamina di lingkungan kulawargi, janten we hilap kana basa sorangan….hatur nuhun parantos kersa rurumpaheun ka ieu blog. salam baktos kasadayana. nu gaduh ieu blog teh pituin urang tasik ayeuna nganjrek di bandung.

 2. Leres pisan eta teh. Tong bujeng-bujeng anu ngota bari ekonomina alus, anu kabupatenan alias pasisian oge ayeuna mah garumenjlek. Barudak balitana diarajak wae ngomong malayu. Sigana teh reueus boga anak ngomongna malayu. Padahal mah eta teh ciciren yen urang Sunda geus lengit jajaten jeung teu boga percaya diri. Karunya.

 3. Kang punten ngiring nimbrung,pribados oge ngaraos kuciwa pisan ningali budak ngora urang sunda nu siga poho kana kasundaan dirina.salam pangwanoh

 4. Lamun geus poho kana basa sunda sing loba ngadahar kulub hui jeung bubuy sampeu…dijamin wareg alias seubeuh…hee.hhe.hek.hek..!

 5. Nepangkeun ah juragan… enyalah satuju, uing ge da teu bisa ngomong sunda teh, geus poho

 6. salam kenal. ngiring ngarewong ah….kang. nuju diajar basa sunda deui….yeuh…

  • Hatur nuhun parantos kersa rurumpaheun ka ieu blog, sawangsulna salam kenal, insyaalloh sajak bodorna bade di posting mugia sajak bodorna teu haseum alias basi….wassalam..!

 7. Sae kang, nuhun urang sunda loba nu gumede

 8. Your site is very complete
  Please come to my site

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: