• 68,347 Antrian
 • yogi

 • Katagori

 • Arsip

 • Tulisan Pinunjul

 • Random Ayat

 • Jadual Adzan

 • Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net SEO Stats powered by MyPagerank.Net
 • free counters

 • Métakeun

 • Tepak Pa Macan

Marhaban ya Ramadhan

timeline

Sawates Rhomadon?

mmjUlah ngan sawates Rhomadon. Rhomadon geus jadi bulan asih sakabéh umat islam pikeun leuwih ngaraketkeun diri ka Alloh SWT. Kaayaan Khusyu katémpo tina lobana jamaah anu datang minuhan masjid-masjid, tajug, atawa madrasah. Pikeun rumaja, satumpuk kagiatan Romadhon loba dilaksanakeun pikeun ngamotivasi rumaja leuwih optimal ngalaksanakeun ibadah di bulan Rhomadon, Kagiatan ibadah sarta ngaguar sagala rupa niley kaislaman éta baris lumangsung ngan sauukur di bulan Rhomadon ? ieu sabenerna anu jadi kasalempang pikeun urang sararéa. Naha ngan sauukur khusyu ibadah teh  di bulan Rhomadon ?, naha urang eureun ngagosip (ghibah) ngan di waktu Rhomadon ?, naha urang eureun ngalakonan kagiatan hura-hura ngan di bulan Rhomadon?

Salila Rhomadon. acara ibadah, kawas pasantrén kilat, kajian mingguan, kultum taraweh atawa kuliah subuh loba dilaksanakeun ngalibatkeun rumaja. Salian ti éta, loba ogé rumaja urang anu dina bulan Rhomadon ngendalikeun obrolanna ti godaan gossip terkutuk, he..he…Peuting ogé dipaké pikeun solat khusyu taraweh di imah atawa di masjid berjamaah sarta waktu luang dipaké pikeun tilawah Alquran. Intina, Rhomadon nyieun sawaréh rumaja urang kawas nyandu ibadah.  Ayeuna, gaya kahirupan sekuler geus jadi kabiasaan sapopoé.  Meureun urang kakara manggihan nuansa lingkungan anu rada islami ngan di bulan Rhomadon waé. Mangkana, boh salila Rhomadon boh sarengsena, urang kudu tetep ngajaga  kaislaman urang ambéh tetep sumanget.

Bisa jadi, memang, sanggeus Rhomadon réngsé, kagiatan-kagiatan ngeunaan keislaman moal saramé deui. Kusabab eta, hayu minangka rumaja urang teruskan kagiatan islami salila Rhomadon éta ogé ditularkeun sarta diteruskeun dina bulan-bulan séjén sajaba Rhomadon. Nungtut élmu (boh keislaman boh élmu umum) hukumna wajib, alatan éta kudu terus urang pigawé sapanjang hayat.

Aktivitas nungtut élmu ieu teu meunang kaliwat. Iraha waé, di mana waé, kalayan saha waé urang bisa nambahan wawasan islam. Di jero atawa di luar bulan Rhomadon. Jadi, naha urang kudu katempo islami ngan di bulan Rhomadon, sanggeus liwat Rhomadon, urang balik ka aktivitas sarta rutinitas anu malahan bertolak belakang jeung sumanget Rhomadon.?

 

Ngabuburit

Ngabuburit, Jaman Baheula jeung Mangsa Kiwari

Sanggeus nungguan sabelas bulan lilana, urang papanggih deui jeung Rhamadan. Di bulan istimewa ieu urang diajak ngasah kaimanan sarta kesabaran kalayan ngosongkeun beuteung alias puasa. Loba hal anu bisa ku urang di pigawé pikeun ngeusianana. Tah, biasana dina jam anu pangaktipna di poé-poé puasa éta pasosoré nyanghareupan magrib,  Lamun ceuk Urang Sunda ngabuburit anu hartina nungguan burit atawa soré nyanghareupan peuting. Lamun nurutkeun kamus umum Basa Sunda susunan Tim LBSS, ngabuburit hartosna “ngalantung ngadagoan burit, biasana pasosore bulan puasa, ari datang deui geus wayah buka”. Pikeun ngeusian kagiatan ngabuburit ieu saban jelema boga pilihanana séwang-séwangan. Urang Sunda ngalakonan aktivitas ngabuburit ieu saprak jaman buhun? Tapi, pastina beda ayeuna mah  kagiatanana. Ngabuburit jaman baheula jeung mangsa kiwari  anu dipigawé sabenerna aya kemiripan ti sisi aktivitas dumasar kana perkembangan jaman.

Mapay Jalan vs Jalan-jalan di Mall : Ngabuburit jaman baheula sarua jeung jalan-jalan kamana wé..sakarépna, aya nu ngan mapay-mapay trotoar, ngajugjug alun-alun, nongkrong di Alun-alun bari nunggu waktu buka puasa nu sok ditandaan ku sora meriam, taman-taman kota atawa ngan saukur leumpang sakadaek, dimana manggih balong atawa walungan terus marandi. Kiwari, barudak ayeuna mah leuwih résép jalan-jalan ka mall tibatan jalan-jalan ngajugjug taman (keur mah taman-taman mangsa kiwari mah saeutik tur arang deuih). Nongkrong di Kafe atawa restoran nunggu buka puasa bari ngobrol ngaler ngidul,   istilahna mah buka bareng.

Kaulinan Tradisional vs Game Online : Congklak, gasing(pangal), tali karet, bebedilan tina dahan cau atawa egrang. Baheula kaulinan nu kitu nu dipikarésép ku barudak dina kaulinan sapopoé jeung keur ngabuburit di bulan puasa. Kiwari, tingali warnet-warnet atawa game centre, jaman kiwari jigana leuwih populer tibatan kaulinan tradisional. Baheula keur budak keneh kaulinan nu dipikaresep teh bebedilan. Tapi lamun jaman kiwari mah jigana game on-line leuwih dipikawanoh.

Bédil Lodong vs Pétasan : Lodong ieu kawas mériam, ngan dijieun tina awi dieusian minyak tanah atawa karbit tuluy disundut sorana tarik ngajelegur,  gumantung kana gede leutikna bahan awi nu dipakena. Jaman baheula lodong dipaenkeun keur ngabuburit atawa rengse saur. Kiwari, jigana geus jarang manggihan lodong geus diganti ku pepetasan (sanajan dilarang oge, tetep we aya boh nu ngajual atawa nu meuli).

Di luar imah vs Di jero imah : Ngabuburit biasana mangrupa kagiatan di luar rohangan atawa di luar imah. Bédug magrib ditungguan bari ngalakukeun kagiatan di luar imah.  Kiwari, kagiatan keur ngabuburit aya nu leuwih trend nyaeta on-line di internet. Loba nu bisa dilakukeun di internet, browsing, blogging, chating jeung sajabana.

Hayang Disuntik

Hareupeun imah aya dokter umum nu anyar muka praktek, dr. Hesti Khoerunnisa. Sok sanajan praktekna kaitung anyar, loba pisan nu ngadon tatamba téh. Salirana someah darehdeh, ngaladenan teu ngabeda-beda jalma, obatna nu manjur jeung pangpangna mah biaya dipariksa teu mahal, malah kalan-kalan keur nu teu mampuh mah sok diharatiskeun.

Nyaho sotéh kuring mah ceuk béja, da can pernah dipariksa. Bararaid teuing sing dijauhkeun tina panyakit, kaditu ka sabrang ka palembang. Kuring sorangan can nyaho ari rupana mah dr. Hesti téh kumaha, sanajan imahna paeunteung-eunteung tapi da can kungsi ningali. Sapopoéna dinesna di Rumah Sakit Kabupatén, soréna muka praktek nepi ka peuting.

Geulis jeung masih lalagasan deuih cenah. Kuring jadi rada panasaran barang ngadenge beja aya dokter ngora geulis jeung masih lalagasan mah. Lantaran hayang ningali dokter nu cenah geulis, isuk-isuk téh tos solat subuh tara sare deui, tuluy maca koran dihareupeun imah bari teuteupan mah teu weleh manco ka imah dipeuntaseun.

Ret ka peuntas aya awéwé ngora kaluar, teg waé pasti éta nu disebut dr. Hesti téh, bener waé sapantaran. Ngan leuwih tegep, perbawa profesi dokter sigana téh. Teu lila manéhna asup kana mobil. Tayohna mah rék indit tugas ka rumah sakit.

Ti harita mah sok mindeng ngamodus maca koran mun isuk-isuk téh, osok oge api-api moyan ti lantai dua, nyerangkeun nu geulis indit gawe. dr. Hestina mah sigana téh teu nyahoeun yen unggal isuk aya nu nyerangkeun.

Hiji poé adi kuring nu bungsu nu kakarék SMP harééng. Basa ku indung rék dipariksa ka dokter téh kuring rikat nawarkeun sorangan, rék dibawa ka dr. Hesti cekéng téh..

Barang kuring tepung, adi téh tuluy dipariksa tensi, geus kitu dikedengkeun dipariksa dada jeung beuteungna. Rada kabita beurang ningali adi dicagapan dadana ku alat kedokteran téh, duh mun kuring dicagapan ku dokter geulis kieu mah hayang terus.

Beres nganteur adi kuring jadi loba ngalamun. Enya ngalamun hayang tepung deui jeung dr. Helmi, tapi kumaha carana? Kudu nganteur adi deui, apan enggeus cageur ayeuna mah. Sanggeus ngahuleng lila mah kakarék boga akal. Kuring rék api-api gegeringan waé. Tapi kalah ngahuleng deui lila, gegeringan naon? Apan gering mah teu bisa dipaksakeun.

Sanggeus sababaraha lila, nyéh kuring seuri. Rék begadang waé maén Playstation nepi ka subuh, tuluy isukna tong dahar. Biasana lamun peutingna tos begadang jeung beurangna teu dahar mah sok asup angin jeung awak rada paranas.

Teu lila nungguan téh, kuring da pangheulana nu dipariksa.

“Mangga calik,” pokna bari dibarengan imut.

Jajantung asa ratug, duh imutna meuni kareueut. Lain geulis gunung dr. Helmi mah, tapi geulis nu sageulis-geulisna. Ti kajauhan témbong manis, ti kadeukeutan kareueut. Mun geus jadi pamajikan mah hayang ngarontok da.

“Naon nu karaos?” pokna halimpu bari neuteup anteb.

“Ieu dok,” cekeng téh bari tuluy ngabohong api-api babatukan, ngarah dramatis disangka enyaan gering. “Awak paranas tiris sareng rada lieur, batuk ogé sakedik.”

“Kadieu pananganana, suwiterna cobi laan. Urang parios tensina,” pokna bari mawa alat, jung nangtung nyampeurkeun kuring. Teg jajantung ratug. “Emh … darah mah normal, saé.” Dokter téh rada kerung. “Cobi ngedeng,”.

Kuring hideng sorangan nyingkabkeun kaos, ngahaja ngarah témbong dada atletis kuring nu meunang ngabentuk di GYM.

“Wios téh kedah dibukakeun,” ceuk dr. Helmi bari nutupkeun kaos, rey beungeut kuring beureum da hideng sorangan hayang dibukakeun. Padahal maksud téh ngarah mariksa dada jeung beuteungna langsung keuna kana kulit.

Tuluy dada jeung beuteung kuring dicagapan ku stetoskop, padahal mah kahayang teh hayang langsung dicagapanana ku leungeun wae. Beuteung kénca ditepakan kitu ogé beuteung katuhu, bari nanya nyeri jeung henteuna. Awak ngadadak tingsariak, jajantung beuki ratug. Geus bérés asa teu karasa, kuring hudang, tuluy diuk deui dina korsi.

“Lebet angin biasa katawisna mah, kedah seueur istirahat sareng tuang.”

Kuring unggeuk, bari panon mah terus manco ka nu geulis.

“Ieu aya resep nu kedah dipésér, vitamin sareng suplemen.”

“Kedah nuang obat, hoyong disuntik waé Dok,” cekeng téh nawar. Pédah adi mah kamari cenah disuntik bujurna, jeung teu sakara-kara ari geus disuntik mah langsung cenghar.

“Teu tiasa sembarangan atuh disuntik mah,” cenah bari angger imut.

Kuring asa handeueul, padahal mah baé disuntik ogé ku dokter sageulis dr. Helmi mah. Keur leutik mah malah nepi ka ayeuna ogé pangsieun-sieunna disuntik téh, ari ayeuna sanggeus ningali dr. Helmi mah bet hayang disuntik waé bawaanana téh, teu gering teu nanaon ogé.

Sanggeus bérés dipariksa jeung babayar, kuring tuluy mulang. Obat mah teu ditebus, da teu gering nanaon apan. Langsung disarékeun waé ogé cénghar deui. Saméméh saré téh bet tuluy mikiran, engké saminggu deui api-api gering naon nya? Geus kitu mah reup waé peureum.***

Kénging Taufan Ramadan

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 440 other followers

%d bloggers like this: